Wat zijn de regels in ’t kort?

 In

Voor deelname aan het verkeer gelden ook hier alle regels die van toepassing zijn op auto’s. U hoeft geen helm te dragen, maar wel een veiligheidsgordel. U moet zich gedragen als bestuurder van een motorvoertuig en u rijdt dus rechts van de rijbaan, maar niet op fietspaden en fietsstroken. Ook mag een brommobiel niet rijden op autowegen en autosnelwegen. U mag uw brommobiel overal parkeren waar personenauto’s ook mogen parkeren. Als u op een plek staat waar men parkeergeld vraagt, moet u dat betalen. U mag niet op de stoep parkeren.