Hoe oud moet ik zijn om in een invalidenwagen te mogen rijden?

 In

U moet minimaal zestien jaar oud zijn om gehandicaptenvoertuig te mogen besturen. Voor deze eis kunt u wel een ontheffing aanvragen op grond van artikel 5 van het Reglement rijbewijzen. De ontheffing moet u aanvragen bij de instantie die de wegen beheert waarop u rijdt. Meestal is dit de gemeente of provincie. Voor rijkswegen is dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).